Během pátrání po Djatlovcích pátrači odeslali a přijali množství radiogramů. Některé zprávy se opakují, je v nich poněkud zmatek. Někdy není úplně jasné datování. Zde jsou stručné informace z radiogramů.

23. 2. – 26. 2. 1959

V prvních radiogramech  se dozvídáme, že do pátrání se zapojilo několik Mansijů, ale byli za to placeni. Mansi sdělili, že se s žádnými turisty nesetkali, ale viděli stopy lyží a místo, kde výprava přenocovala. U řeky Auspija byly nalezeny stopy sportovních lyží osmi až deseti lyžařů. V lesních úsecích jsou dobře viditelné, na otevřeném prostranství jsou pokryté sněhem. Pátrači sledují stopy k hornímu toku řeky Auspija. Později se stopy ztratily a pátrací výprava se rozdělila na tři skupiny.

27. 2. 1959

Došlo ke zlomu.  Pátrači uvedli, že objevili čtyři těla členů výpravy – patrně Djatlova, Zolotarjova, Krivoniščenka a Kolmogorové. Uvedli, že oběti byly vyhozeny ze stanu hurikánem, někteří byli bez bot a kalhot. Hurikán foukal severovýchodním směrem. Všichni nalezeni v jedné linii od stanu. Nejvzdálenější tělo bylo nalezeno dva kilometry od stanu. U ústí potoka do řeky Lozvy byly nalezeny zbytky po ohni s několika ohořelými poleny. Kolmogorova (nejblíže ke stanu) měla rozbitou hlavu. V údolí řeky se pátrací výprava utáboří, aby nepoškodila stopy.

Poznámka: Chybně bylo uvedeno, že bylo nalezeno Zolotarjovovo tělo, ale ve skutečnosti to bylo Dorošenkovo tělo. O tom, že by měla Kolmogorová rozbitou hlavu už se v dalším vyšetřování nikdo nezmiňuje. Buď to chybně vyhodnotili pátrači nebo byla tato skutečnost zamlčena v pitevní zprávě.

V dalších radiogramech se píše, že je obtížné identifikovat oběti z důvodu zranění na jejich rukách, nohách a obličejích. Pokračuje pátrání po zbývajících pěti členech výpravy. Dále se zpráva vrací k nálezu těl a popisuje, že tři těla byla ve sněhu částečně viditelná, čtvrté tělo našel pes.  Proč zůstaly ve stanu věci členů výpravy? Pátrací skupina znovu uvádí informace o nalezených tělech a o tom, že členové výpravy nebyli  dobře oblečeni a neměli boty, což v pátračích evokuje, že byli odneseni poryvem větru. Uvádějí, že bezpečně identifikovali pouze Zinaidu Kolmogorovou. Pátrání pokračuje.  Pátrací výprava se utábořila,  nálada je normální. Většina výpravy byla podle pátračů nalezena a zbytek výpravy očekávají v blízkém okolí. Byly nalezeny Djatlovovy doklady.

Párací výprava je dotazována zda byly nalezeny deníky a co se v nich píše. Dostává pokyn  sepsat seznam věcí nalezených ve stanu.

Pátrací výprava uvádí, že nebylo nalezeno nic nového. Uvádí, že zaznamenají věci ve stanu.  Nalezená těla budou dopravena na vrchol kopce a bude se čekat na helikoptéru.

28. 2. 1959

Pátrací výprava uvádí, že uvnitř stanu bylo nalezeno všech 9 batohů, 3,5 páru bot (válenek?), 8 párů bot, osobní věci. Předpokládají, že další věci najdou v okolí stanu.

Byly objeveny stopy 8 – 9 lidí. Jeden muž šel obutý, ostatní v ponožkách a bez bot. Níže a dále pod  stanem je hluboký sníh. Těla byla dopravena na kopec a nazítří je má odvézt helikoptéra. Byly očištěny obličeje a zjistilo se, že čtvrté tělo patří Dorošenkovi a ne Zolotarjovovi. K záměně došlo, protože oba muži byli největší ze skupiny. Pátrači prozkoumali stan a sepsali zprávu. Proč výprava opustila stan polooblečená je nepochopitelné.

1. 3. 1959

Pátrači jsou informováni, že v případě dobrého počasí vyzvedne těla helikoptéra a je možné transportovat i případné nemocné pátrače nebo pátrače, kteří už na místě nebudou potřeba.  Pátrači odpovídají, že nemají žádné nemocné, ale někteří jsou unavení. Je odsouhlaseno další pátrání, ale polovina pátračů musí být nahrazena čerstvými silami. Dříve bylo navrženo, aby se pátralo pomocí detektorů kovů, ale toto bylo nakonec zamítnuto, protože hledané osoby u sebe kovové věci patrně nemají. Pátrat se bude lavinovými sondami.

2. 3. 1959

Pátrání dnes není možné. 22 pátračů vystoupalo do průsmyku a muselo se vrátit z důvodu špatného počasí. Slobcovova pátrací skupina našla labaz (zásobárnu výpravy) cca 400 metrů od tábořiště pátračů a v něm 55 kg potravin a mnoho věcí, například teplé boty, mandolínu, atd. Byl pořízen seznam. Pátrací skupina dále usuzuje, že čínská baterka nalezená na stanu výpravy značí, že stan opustil jeden oblečený muž, který zavdal příčinu, aby stan opustili ostatní. Jako důvod předpokládají výskyt nějakého extrémního přírodního jevu nebo let meteorologické rakety, která byla viditelná 1. 2. v Ivdelu a 17. 2. byla viděna skupinou Mansijů.

3. 3. 1959

Hovoří se o hledání zásobárny, která ale podle předchozích radiogramů byla již nalezena. Detailně se probírá, jak a co (kdo) se bude přepravovat helioptérou. Očekávají se čerství pátrači. Bylo by dobré ověřit zda 1. 2. proběhl nějaký test nové meteorologické rakety nad územím tragédie (patrně 1. 2. v 6 hodin večer). Žádají o doplnění zásob.

Pokračuje pátrání – propátrává se třicet metrů široký pruh mezi stanem a „cedrem“. Zhoršuje se počasí a pátrání musí být přerušeno. I za dobrého počasí by bylo potřeba mnohem více pátračů – nejméně 100. Je potřeba propátrat i další místa.

Sníh je velmi hluboký, sondy nestačí, nedaří se další osoby najít. Možná bude třeba počkat, až roztaje na jaře sníh.

Dále rekapitulují pravděpodobný průběh událostí:

Datum katastrofy je upřesněno na noc z 1. na 2. února. 31. ledna bylo špatné počasí, skupina Djatlovců opustila tábořiště u řeky Auspija a jde k průsmyku. Větrné počasí je zastavilo a vrátili se kus zpátky do lesa a přenocovali. Je to přibližně v místech, kde je tábor pátračů. Ráno 1. 2. udělali zásobárnu a část jídla tam zanechali (odchod cca v 15 hodin?). Znovu míří do průsmyku k místu, kde byl později nalezen jejich stan. Dále se hovoří o umístění stanu na místě vystaveném nepřízni počasí, o tom, že stan byl postaven na lyžích výpravy, uspořádání věcí uvnitř stanu. Výprava začala večeřet a převlékat se do suchého oblečení. Právě v tu dobu se cosi přihodilo a členové výpravy vyběhli ven ze stanu polooblečení a vydali se dolů po svahu směrem k lesu. Možná se chtěli schovat nebo vrátit se do místa svého předchozího tábořiště. Předpokládalo se, že Kolmogorová a Djatlov (Slobodin ještě v té době nebyl nalezen) zapálili oheň a chtěli se vrátit zpět pro oblečení, ale protože nebyli dostatečně oblečeni, nezvládli to.

Pokračuje párání po zbylých členech výpravy. Byla odvezena těla dosud nalezených.

4. 3. 1959

Pátrání pokračuje. V okolí „cedru“ bylo nalezeno několik kusů oděvu (kapesník, dva a půl páru ponožek, šedý svetr.  Nic dalšího se nepřihodilo.

5. 3. 1959

Pokračuje pátrání mezi „cedrem“ a stanem. Na poloviční cestě mezi místy nálezu Kolmogorové a Djatlova bylo nalezeno páté tělo pod slabou vrstvou sněhu (15 cm). Jednalo se o poměrně dobře oblečeného Slobodina. Na jedné noze měl botu.

V dalších dnech pokračuje pátrání po zbývajících členech výpravy. Soupis radiogramů končí datem 9. 3. 1959

Reklamy