Nikolaj Thibeaux- Brignolles byl nalezen s dvojími hodinkami. Obojí měl připnuté na ruce. Jedny měl své a druhé byly identifikovány jako hodinky Alexandra Zolotarjova. Podle tohoto nálezu se předpokládá, že Zolotarjov zemřel před Thibeuax – Brigollesem. 

Proč měl na sobě vůbec druhé hodinky?

Možné odpovědi:

  • Chtěl je předat příbuzným Alexandra Zolotarjova.
  • Chtěl je použít jako cennost, kterou by směnil za svůj život.
  • Hodinky patrně musel Zolotarjovovi odepnout, ale mohly mu také spadnout například při zápase. Poté je Thibo mohl uvidět na zemi a vzít je k sobě. A jako nejbezpečnější mu možná připadalo připnout si je na ruku. Musel ale v tu chvíli mít nezkřehlé (natož nepromrzlé) prsty. (!)

 Jak si dokázal v mrazivém počasí, kterému již byl patrně dlouho vystaven, zapnout řemínek hodinek?

Možné odpovědi:

  • V kapse jeho oblečení byly nalezeny vlněné rukavice. Sám byl kompletně oblečen včetně bot. Pokud měl někdo vůbec šanci si hodinky zapnout, byl to Thibeaux-Brignolles. Otázkou zůstává, proč si po jejich zapnutí nevzal na ruce opět rukavice a nechal si je v kapse. Pravděpodobně byl poté napaden a byly mu způsobeny vícenásobné zlomeniny spánkové kosti, což byla podle patologa příčina pravděpodobného bezvědomí a následného úmrtí(?)
  • Mohl mu je připnout někdo jiný? V úvahu patrně připadá pouze Alexander Kolevatov, který zřejmě zemřel jako poslední (podle průběhu trávení posledního jídla). Otázka je, proč by si v takovém případě nenechal Kolevatov hodinky u sebe v kapse, což by bylo v tu chvíli nejjednodušší.
  • Mohl si je připnout již dříve, ať už ve stanu nebo krátce po jeho opuštění? Proč? Zolotarjov si je možná potřeboval na chvíli sundat a dal si je k Thibovi, který si je připnul a ruku, aby na ně někdo ve stanu nešlápl?
Reklamy