V březnu 1959 se konal pohřeb Ziny Kolmogorové, Jurije Dorošenka, Goergije Krivoniščenka, Igora Djatlova a Rustema Slobodina. Původní záměr byl pohřbít všechny rychle a tiše v Ivdelu, ale rodiny zesnulých se postavily proti a dosáhly toho, aby jejich blízcí byli pohřbeni ve Sverdlovsku.

9. března 1959 byli pohřbeni Zina Kolmogorová, Jurij Dorošenko a Georgij Krivoniščenko.

10. března 1959 byli pohřbeni Rustem Slobodin a Igor Djatlov.

Kolmogorová, Djatlov, Dorošenko a Slobodin byli pohřbeni na Michajlovském hřbitově, zatímco Krivoniščenko byl z neznámých důvodů pohřben na v té době již nepoužívaném Ivanovském hřbitově.

Jeden ze studentů UPI, který se zúčastnil pátrání, vyvěsil v UPI letáky s informací o datu a hodině pohřbů, ale byl prý během půl hodiny po vyvěšení letáků požádán, aby je odstranil. Chodil tedy od třídy ke třídě a informoval o pohřbech studenty sám. Nakonec se přišlo rozloučit s účastníky Djatlovovy expedice velké množství lidí (hovoří se až o dvou tisících).

Zajímavé je, že přibližně ve stejné době byl vedle čtyř pohřbených Djatlovců pohřben student prvního ročníku polytechniky, který zemřel na pneumónii (s Djatlovci neměl nic společného), zatímco Krivoniščenko byl pohřben jinde.

Reklamy