• Hájek, Mysliveček: Soudní lékařství, 2 svazky, 1937
  • Thorwald, Jürgen: Století detektivů, 1967
  • Šejnin, Lev Romanovič: Zápisky kriminalistovy, 1962