• Hájek, Mysliveček: Soudní lékařství, 2 svazky, 1937
  • Thorwald, Jürgen: Století detektivů, 1967
Reklamy