Mansi (a Chanti) jsou původní obyvatelé oblasti.

Djatlovci prokazatelně šli část svého pochodu po jejich stezce. Možná se s nějakými příslušníky i setkali (nejasné z deníků)

Místní Mansi, bratři Kurikovové, byli jedni z nejaktivnější pátračů.

Vyšetřovatelé vyloučili, že by někdo z místní Mansi komunity byl ve stejný čas v oblasti, kde Djatlovci zemřeli.

 

mansijština (wiki)

Mansi (Wikipedia) :
Původní náboženství Mansijců bylo animistické. Mimo jiné uctívali duše obývající jezera, stromy a zvířata. Na posvátných místech v lesech se mužští členové klanu shromažďovali na ceremonie, při kterých šaman obětoval koně (v případě jejich nedostatku soba či jiné zvíře). Mrtví nebyli pohřbívání pod zem, ale uloženi k odpočinku do dřevěných rakví nad zemí. Byli vybavení zbraněmi a náčiním, které by mohli užít v posmrtném životě. Zatímco každý klan zakazoval zabíjení svého totemového zvířete, všichni sdíleli úctu k medvědům.

Šamanismus (Wikipedia):
Osoba praktikující šamanismus se nazývá šaman. Ve své komunitě mívá významnou pozici prostředníka mezi lidmi a světem duchů, případně bohů, léčitele, věštce a psychopompa. Vystupuje jako privilegovaná bytost, která je v kontaktu jak se světem profánním, tak posvátným. Někdy (avšak spíše výjimečně) býval šaman zároveň politickým vůdcem skupiny (Amazonie, v některých případech i Sibiř).
V dílech některých autorů 19. a počátku 20. století bylo slovo šaman chybně používáno jako synonymum pro léčitele, čaroděje či medicinmana. To však, jak vyplývá z definice šamanismu, není správné, šamanismus představuje poměrně vyhraněný typ magických praktik, spojený s extatickými rituály.

Mansi z oblasti Otortenu:
Legenda o Zlaté babě, str. 234

Mansijská hypotéza str. 150 – 160

 

Reklamy